Start / Om Dalarna / Pressrum

Pressrum Dalarna

Dalarna är en året runt-destination och idag Sveriges tredje största turistlän.

Korta fakta
2010 omsatte övernattande och besökande gäster drygt 5,1 miljarder kronor och besöknäringen i Dalarna sysselsatte mer än 5 350 personer.

Visitdalarna.se är en gemensam IT-plattform för besöksnäringen i Dalarnas 15 kommuner. Här kan besökaren hitta och boka aktiviteter och boende i hela regionen.

Fakta i siffror
• Dalarna är Sveriges 3:e största besöksdestination.
• Omsättning drygt 5,9 miljarder 2013.
• Årsverken drygt 5 906 under 2013.
• Antalet utländska övernattningar har ökat med 103 % mellan 2000–2010 (i Sverige 48 %)
• Omsättning på aktivitet har ökat med 159 % i Dalarna mellan 2000–2010 (i Sverige 70 %)
• Prognos på investeringar i besöksnäringsföretagen i Dalarna: 10 miljarder fram till år 2020. I prognosen ligger byggnation av 35 000 nya bäddar.
• Investeringarna beräknas skapa 3 000 000 gästnätter, ge en ökad omsättning på
2,2 miljarder och genererar 2 200 nya arbetstillfällen.

För ytterligare information kontakta:
Lotta Magnusson, Länsturistchef
070-520 79 59
lotta.magnusson@regiondalarna.se

|

Evenemang

Logo Visit Dalarna

© 2011 Visit Dalarna AB

Visit Dalarna AB, 791 83 Falun
Tel: 023-640 04
E-post: info@visitdalarna.se

logo first region
Region Dalarna loggo

EU - En investeringen för framtiden logga